คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ECBA Freshy Night 2019
 
     

คณบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ECBA Freshy Night 2019 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ