คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 10
 
     

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 10

รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย.62 (ส่งใบสมัครได้ที่ คุณณิชา ตันติรักษ์ธรรม(พี่บี) ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณะฯ)
5 ต.ค.62 สัมภาษณ์
5 พ.ย.62 ปฐมนิเทศ
6 พ.ย.62 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
7-8 พ.ย.62 อบรมภาคทฤษฎี
11 พ.ย.62-28 ก.พ.63 ฝึกปฏิบัติงานที่ร้าน 7-11
27 มี.ค.63 ปัจฉิมนิเทศ


Download ใบสมัคร < Click ที่นี่ >