คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 18 ก.ค.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป รับนิสิตฝึกงาน
 
     

บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป รับนิสิตฝึกงาน

รายละเอียด