คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
 
     

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 และการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย