คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดี และคณาจารย์ ร่วมประชุมในโครงการแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
 
     

คณบดี และคณาจารย์ ร่วมประชุมในโครงการแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 และการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย