คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนาส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.สตูล