คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ (สาขาบริหารธุรกิจ) กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ รุ่นที่ 9
 
     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ (สาขาบริหารธุรกิจ) กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 216 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ