คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำหรับผู้สนใจเรียน หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สามารถสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
     

สำหรับผู้สนใจเรียน หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
สามารถสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โทร.090-2129444 และ 086-9651666

รายละเอียด