คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562 เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา