คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูลและอัฟเดทข้อมูลศิษย์เก่า
 
     

ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูลและอัฟเดทข้อมูลศิษย์เก่าได้ที่ https://alumni.tsu.ac.th/public/main.jsp