คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท แอ๊คเคาร์ แชนเนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     

บริษัท แอ๊คเคาร์ แชนเนล จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด