คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
 
     

ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า นิสิตชั้นปีที่ 2-5
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562


รายละเอียด