คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน
 
     

ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562