คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ
 
     

ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ
"50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"

 
รายละเอียดใบสมัคร / ประกาศขยายเวลารับสมัคร