คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ในโครงการ ICT สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
 
     

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ในโครงการ ICT สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ