คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 
     

นายอานัส ยูโซะ และนางสาววรัญญา จินดาวัฒนวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย Professor Muhammad Yunus เจ้าของรางวัล Nobel Peace Prize 2006 และผู้ก่อตั้ง Grameen Bank ในหัวข้อ “Guidelines on Economic and Social Development to Sustainable Peace” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา