คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค Milketing Form Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทยเดน-มาร์ค รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี