คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ ในกิจกรรมฝ่ายวิชาการสัญจร
 
     

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ ในกิจกรรมฝ่ายวิชาการสัญจร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ