คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
 
     
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วม
โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562


รายละเอียด