คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แม่โจ้อุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักศึกษาจบใหม่
 
     
แม่โจ้อุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียด