คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด