คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Pow Digital Idea Challenge Season 3
 
     
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Pow Digital Idea Challenge Season 3

รายละเอียด