คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิง จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิง จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด